نمایش 1 - 1 از 1
امام و مکتب امام از نگاه رهبری اقتصاد کشور که ابتدا با وعده صد روزه برای حل برخی مشکلات در کشور روبرو بود امروز بر طبق رهنمود های امام به جای تاکید بر تولید داخلی به شدت به بحث‌های هسته ای و توافقات وابسته شده و شاهد تناقض‌گویی‌های بسیاری بین دولتمردان هستیم.
06/01/1393 - 09:07
اشتراک در مکتب