نمایش 1 - 1 از 1
ماجرای اولین سفر آقای خامنه‌ای به کربلا شبهای سختی را گذراندیم.... در بصره گمان می‌کردیم که دیگر تقریبا از خطر جسته‌ایم. منزل یکی از علمای آنجا وارد شدیم. یکی دو روز آن جا ماندیم. بعد بلیت گرفتند...
11/07/1393 - 22:45
اشتراک در مکتب خانه