نمایش 1 - 3 از 3
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های همدان: امکان نفی مبارزه با استکبار و استکبارستیزی از انقلاب اسلامی وجود ندارد و اگر بخواهیم از انقلاب بدون استکبارستیزی حرف بزنیم؛ یک انقلاب مرده است.
08/12/1394 - 14:17
مسئول نهاد رهبری در دانشگاه های استان: تعریف از عملکرد سران فتنه در روزهایی که مقارن با شهادت سردار سرلشکر همدانی بود؛ حرکتی نابخردانه و جفای در حق نظام و این شهید بزرگوار است.
07/28/1394 - 12:33
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان همدان:  سخنان رئیس جمهور، فرار از مسئولیت و دوقطبی کردن فضای کشور است مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان همدان: اظهارات ریاست جمهوری راهی برای برون‌رفت از فشارهای وارده به دولت مبنی بر عملی‌نشدن وعده‌های انتخاباتی و دوقطبی‌کردن فضای کشور است.
05/25/1393 - 08:31
اشتراک در نهاد رهبری