نمایش 41 - 42 از 42
مجید مجیدی: قویا خبر ایجاد کمپین «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» را رد می کنم مجید مجیدی: کارگردان سینمای ایران درباره برخی سوءتعبیرها از حمایت تیم مذاکرات هسته‌ای گفت: این حرکت در مسیر منافع ملی است و شعار «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست» به هیچ وجه مورد تایید امضاکنندگان این حرکت نیست.
07/09/1393 - 14:58
مسئول حفاظت اطلاعات پادگان شهید ثابت خواه: مسئول حفاظت اطلاعات پادگان شهید ثابت خواه، گفت: کوچکترین عقب نشینی ایران در مذاکرات هسته ای 5+1 خلاف آرمان های انقلاب است.
06/29/1393 - 08:13

صفحه‌ها

اشتراک در هسته ای