نمایش 41 - 41 از 41
نخستین زن شهید در کربلا همسر عبدالله بن عمیر کلبی می گفت: بهشت گوارایت باد و از خداوندی که به تو پاداش بهشت را روز داد می خواهم مرا همراه با تو به بهشت ببرد.
08/13/1393 - 08:38

صفحه‌ها

اشتراک در کربلا