نمایش 1 - 2 از 2
کشف 270 گرم موادمخدر صنعتي در تويسرکان فرمانده انتظامي شهرستان تويسرکان از کشف 270 گرم هروئين و شيشه در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در اين شهرستان خبر داد.
04/06/1394 - 15:01
	کشف 4500 گرم تریاک در شهرستان تویسرکان فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان خبر داد: فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان از کشف 4500 گرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.
12/21/1393 - 07:52
اشتراک در کشف مواد