نمایش 1 - 1 از 1
فرمانده انتظامي شهرستان "فامنين" از کشف يک دستگاه موتور سيکلت سرقتي در اين شهرستان خبر داد. فرمانده انتظامي شهرستان "فامنين" از دستگيري 2 توزيع کننده مواد مخدر و کشف 75 گرم مواد مخدر از نوع شيشه و هروئين خبر داد.
05/08/1402 - 21:27
اشتراک در کشف هروئين