نمایش 1 - 1 از 1
۷۰ درصد کلزای استان همدان در شهرستان نهاوند تولید می شود مدیرجهاد کشاورزی نهاوند گفت: بیش از70درصد محصول کلزای استان همدان در شهرستان نهاوند تولیدمی‌شود که از45 درصد آن روغن استیصال می شود.
04/12/1393 - 10:39
اشتراک در کلزا