نمایش 1 - 1 از 1
معاون پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه قهاوند: علی کلهری با بیان این مطلب که آموزش بدون نقش تربیتی راه به جائی نخواهد برد ،افزود : هدایت یک هدیه الهی است و باید تمام شئون زندگی ما با هدف تربیت اسلامی باشد.
10/30/1393 - 13:48
اشتراک در کلهری