نمایش 41 - 41 از 41
گزاره برگ کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی: یک کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی گفت: گزاره برگ ملی با بهره گیری از بیانات مقام معظم رهبری در قالب بیانیه ای داخلی به امضاء ملت ایران رسیده و در حقیقت نمایشگر خط قرمزهای ملی است.
03/11/1394 - 13:33

صفحه‌ها

اشتراک در گزاره برگ