نمایش 1 - 1 از 1
خوردن گوشت خوک موجب بی‌غیرتی می‌شود/خوک 27 بیماری وبایی را به انسان منتقل می‌کند برخی‌ها نگهداری خوک در محیط سالم را مجوز سالم بودن گوشت این حیوان می‌دانند در حالی که کارشناسان معتقدند برخی انگل‌های موجود در گوشت خوک در دمای 400درجه هم از بین نمی‌رود.
12/10/1393 - 09:18
اشتراک در گوشت خوک