وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : شنبه 2 آبان 1394 ساعت 13:27   |   کد مطلب: 16850
مردم همدان امسال نیز در عاشورای حسینی، عشق و ارادت خود به سید و سالار شهیدان را به نمایش گذاشتند.

به گزارش نافع،

 

 

تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان
تجلی شورو شعور حسینی در دارلمجاهدین همدان

دیدگاه شما