وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 12 آبان 1394 ساعت 09:04   |   کد مطلب: 17030
حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: شیطان بزرگ که آمریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می کند و چه بچه شیطان هائی که در ایران هستند و چه شیطان هائی که در خارج هستند، جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است.

به گزارش نافع

دیدگاه شما