نمایش 1 - 2 از 2
جایگاه دومی تویسرکان از نظر آثار تاریخی و فرهنگی در استان هم به جذب گردشگران کمک نکرد تویسرکان با دارا بودن جایگاه دوم از نظر آثار تاریخی و فرهنگی در استان، جایگاهی در جذب و حفظ گردشگر ندارد.
01/20/1394 - 11:38
 محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان نماینده مردم تویسرکان خبر داد: نماینده مردم تویسرکان از جذب ۱۰ میلیارد ریال بودجه ایمن سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس تویسرکان خبر داد.
04/09/1393 - 13:05
اشتراک در جذب