وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 28 بهمن 1393 ساعت 10:07   |   کد مطلب: 12967
آمریکا امروزه گاو شیردهی است که شیر آن در خدمت به دولت تروریستی صهیونیستی یعنی اسرائیل خشک نمی شود، و می توان آنرا حامل لوا و ضامن بقای تمامی انواع پشتیبانی های مالی، سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

به گزارش نافع،آمریکا امروزه گاو شیردهی است که شیر آن در خدمت به دولت تروریستی صهیونیستی یعنی اسرائیل خشک نمی شود، و می توان آنرا حامل لوا و ضامن بقای تمامی انواع پشتیبانی های مالی، سیاسی و نظامی از رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

آمریکا ,دولت تروریستی صهیونیستی

دیدگاه شما