وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 30 بهمن 1393 ساعت 12:37   |   کد مطلب: 13014
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالحسین(ع) همدان:
آگاهی زنان از مصرف کالاهای داخلی باعث پویایی اقتصادکشور است
آگاهی زنان از مصرف کالاهای داخلی باعث پویایی اقتصادکشور است
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت:زنان باید بدانندکه مصرف کالاهای داخلی باعث کاهش بیکاری،اشتغال زایی ومهمترازهمه باعث پویایی اقتصاد کشورمی شود

به گزارش نافع، ستاری نویدگفت: بدین منظور نهادینه کردن مجموعه ای از ارزش ها ومعیارهای فرهنگی متناسب با نقش زنان دراقتصاد ملی جامعه امری ضروری واجتناب ناپذیراست.

وی با بیان اینکه تقویت خانواده‌ها به عنوان نخستین نهاد اجتماعی در تربیت و پرورش منابع انسانی باید مورد توجه باشد، خاطرنشان کرد: حمایت تولید ملی رکن اصلی پیشرفت اقتصاد یک کشورمحسوب می شود نهادینه شدن حمایت از تولید ملی درخانواده ها  نیازمند برنامه ریزی دقیق است ودراین زمینه باید تلاش شودکه محصولات داخلی باکیفیت مطلوب تولید شوند وپاسخگوی  نیازهای جامعه باشند که  در نتیجه این امر زمینه توسعه اقتصادی کشور نیز مهیا می‌شود.

ستاری نوید با اشاره به اینکه یکی از وظایف زنان مدیریت اقتصادی خانواده‌هاست، افزود: در این زمینه فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن مجموعه‌ای از ارزش‌ها و معیارهای فرهنگی متناسب با نقش زنان در اقتصاد ملی جامعه باید مورد توجه باشد.

وی افزود: بسیاری از کالاها هستند که بود و نبودشان تاثیرچندانی درزندگی ندارنداما تبلیغات و چشم و هم چشمی ها باعث می شوند تا نیاز کاذب در مصرف کننده به وجود آید.زنان می توانند با جلوگیری از تجملگرایی   گرایی واسراف،جامعه راازافتادن در این ورطه نجات دهند.

 وی در ادامه گفت:زنان باید بدانندکه مصرف کالاهای داخلی باعث کاهش بیکاری،اشتغال زایی ومهمترازهمه باعث پویایی اقتصاد کشورمی شود

باتوجه به اظهارنظربسیاری ازکارشناسان ومتخصصان وظایف بانوان ومادران خانه دار،دختران دانشجو و بانوان شاغل در اقتصاد مقاومتی حائزاهمیت است که در اینجامی توان به چند نقش مهم  بانوان اشاره نمود.

1- مدیریت بهینه مصرف و تناسب سازی خواست های مصرفی اعضای خانواه با اولویت ها وضرورت های تعیین شده

2- انتقال صحیح ارزش های قناعت محور،صرفه جو، تعادل مصرفی و...به فرزندان در قالب برنامه های آموزش فرزندی و تربیتی .

3-مشارکت در مدیریت اقتصادی بهینه خانواده  با همکاری روانی ومعنوی با همسرخویش بوسیله هماهنگی در دخل و خرج خانواد.

وی با اشاره به طرح اقتصاد مقاومتی و محورهای اصلی آن، یادآور شد: در میان راهکارها می‌توان به اصلاح الگوی مصرف، پرهیز از اسراف و حمایت از تولید ملی به عنوان شاخص‌ترین موارد اشاره کرد

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به وظایف مهم بانوان به ویژه مادران خانه‌دار، دختران دانشجو و بانوان شاغل در اقتصاد مقاومتی، گفت: مدیریت بهینه مصرف و انتقال صحیح ارزش‌های قناعت‌محوری به فرزندان در قالب برنامه‌های تربیتی نقش مهمی را در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

 ستاری نوید با اشاره  به کلام  مقام معظم رهبری گفت :«اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که برای یک ملت ،حتی درشریط فشاروتحریم زمینه رشد وشکوفایی را فراهم کند»که دراین راستا نقش خانواده ها به عنوان هسته  اصلی نظام اجتماعی و به ویژه زنان دراجرایی شدن آن بسیارحائزاهمیت میباشد که درصورت نهادینه شدن این ارکان دربین مردم شاهد اثرات مثبت آن مثل:کاهش وابستگی ها،مقابله با تحریم های اقتصادی،ایجاد اشتغال،ایجادخلاقیت و نوآوری و... درسطح جامعه خواهیم بود.

انتهای پیام/ح

دیدگاه شما