وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 25 تير 1394 ساعت 10:54   |   کد مطلب: 15285

به گزارش نافع،

برخی از شش دولت به هیچ رو قابل اعتماد نیستند

دیدگاه شما