نمایش 1 - 1 از 1
عضو کمیسیون بررسی برجام در مجلس: عضو کمیسیون بررسی برجام در مجلس گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی ایران در نوک پیکان توطئه ها و نیرنگ های آمریکا قرار دارد و دولتمردان باید قدم های خود را در مذاکرات محکم تر بردارند.
08/21/1394 - 11:54
اشتراک در الجزایر