نمایش 1 - 1 از 1
به بهانه پیشرفت با آمریکا ارتباط برقرار نمی کنیم/مبارزه ایران و امریکا تقابل اسلام و کفر است مدیرکل بنیاد تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) در دانشگاه‌ها گفت:برخی معتقدند که ایران کشور ضعیفی است و برای پیشرفت و ارتقا در جامعه جهانی باید با آمریکا ارتباط و تعامل برقرار کرد در حالی که ایران کشوری قدرتمند است و به هیچ عنوان به آمریکا نیازی ندارد.
05/04/1394 - 17:48
اشتراک در بنیادتبیین