نمایش 1 - 1 از 1
امام جمعه موقت همدان: امام جمعه موقت همدان گفت: دشمنان باید اول حقوق بشر را معنا کنند و بعد بگویند که ایران حقوق بشر را نقض می کند چراکه خودشان در سالیان گذشته دهها هزار انسان بی گناه را در اقصی نقاط جهان از جمله سوریه، فلسطین، افغانستان، عراق، پاکستان به خاک و خون کشیدند.
10/12/1393 - 15:31
اشتراک در تجدیدبعیت