نمایش 121 - 121 از 121
خون شهدای سوباشی مهر تائید حماسه های هشت سال دفاع مقدس بود فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: خون شهدای سوباشی مهر تائیدی بر حماسه های هشت سال دفاع مقدس بود چرا که آخرین برگ روند تاریخی دفاع مقدس با همه فراز و نشیب خود با خون شهدای سوباشی کبودراهنگ امضا شد.
05/06/1393 - 19:38

صفحه‌ها

اشتراک در دفاع مقدس