نمایش 1 - 4 از 4
رئیس اداره اوقاف وامور خیریه نهاوند: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه نهاوند گفت: بیشترین موقوفات امسال با 13 مورد وقف مربوط به شهرستان نهاوند بوده و2 وقف دیگر نیز در حال انجام است که وقف‌نامه آن نوشته شده است.
08/07/1394 - 10:09
ثبت رکورد 8 هزار حرکت چرخ و فلک توسط نونهالان ملایری رئیس اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: نونهالان ملایری در حضور رئیس کمیته ثبت رکورد کشور رکورد 8 هزار چرخ و فلک را ثبت کردند.
11/26/1393 - 17:38
بانوی همدانی رکوردملی پرتاب دیسک را جابجا کرد در پایان هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های زنان کشور، ˈفاطمه خیاطیˈ پرتابگر دیسک همدان رکورد ملی را جابجا کرد.
06/08/1393 - 11:23
ارتقا رکورد میل زنی جهان توسط روحانی نهاوندی روحانی نهاوندی رکورد میل‌زنی جهان را ارتقاه داده و به کودکان غزه تقدیم کرد.
06/01/1393 - 10:04
اشتراک در رکورد