نمایش 1 - 2 از 2
انتشار خبر شهادت سردار سرلشکر حسین همدانی، فرمانده بزرگ دفاع مقدس و قافله سالار مدافعان حرم موجب تألم خاطر همگان شده و اندوهی عمیق را دل ها پدید آورد.
07/19/1394 - 03:06
ورکانه زادگاه نابغه علمی جهان/ از چوپانی تا اختراع نخستین قلب مصنوعی ورکانه یکی از روستاهای زیبای همدان، شهرت بسیار دارد و نه تنها منطقه ویژه گردشگری کشور که زادگاه نخستین مخترع قلب مصنوعی در جهان نیز هست.
02/29/1394 - 10:18
اشتراک در زادگاه