نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان گفت: طرح زوج و فرد از مهرماه در همدان به صورت نیمه مکانیزه در حال انجام است و پس از دریافت کد پلیس، این طرح به‌صورت تمام مکانیزه انجام می‌شود.
08/29/1402 - 21:19
اشتراک در سرپرست سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری