نمایش 1 - 2 از 2
	شیرینی های سنتی همدان در نوروز به نمایش درآمد به همت کدبانوهای دیار الوند؛ همزمان با فرارسیدن ایام نوروز نمایشگاهی از انواع شیرینی های سنتی و فانتزی، ترشیجات و مرباجات و هنرهای تزئینی در همدان برپا شد.
12/05/1393 - 21:45
یک بانوی همدانی نخستین پروانه کسب تولید سمنو را در کشور دریافت نمود یک بانوی همدانی پروانه کسب سمنو را در کشور کسب کرد.
04/23/1393 - 13:17
اشتراک در شیرینی