نمایش 1 - 3 از 3
معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور : معاون سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت:دانشگاه علمی کاربردی ثمره عظیم انقلاب است، دانشگاهی که ثمره آن فارغ التحصیلی یک میلیون کاردان است متفاوت از سایر دانشگاه ها است.
02/20/1394 - 13:48
رئیس جدید دانشگاه علمی، کاربردی فرهنگ و هنر همدان معرفی شد رئیس جدید مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر همدان با حضور معاون اجرایی موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر وزارت ارشاد، معرفی شد.
11/07/1393 - 12:14
داوطلبان برای انتخاب مراکز علمی کاربردی انگیزه لازم را ندارند رئیس موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی کشور: رئیس موسسه آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی کشور گفت: انگیزه داوطلبان برای ورود به مراکز علمی کاربردی کشاورزی در مقایسه با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کمتر است.
06/03/1393 - 14:49
اشتراک در علمی کاربردی