نمایش 1 - 1 از 1
مواد مخدر یک معضل جهانی و فراملی است معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ملایرگفت: مواد مخدر امروز یک تهدید نرم و ترفند بسیار پیچیده و خطرناک از سوی دشمنان علیه کشور ما و سایر کشورهای اسلامی است که با اشاعه این معضل در جامعه قصد تبدیل نیروهای مولد به مخرب را دارند.
04/19/1393 - 10:28
اشتراک در فراملی