نمایش 1 - 4 از 4
همزمان با هفته کتاب مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان از ایجاد ایستگاه‌های مطالعه سیار خبر داد و گفت: به منظور سهولت دسترسی افراد در مناطق فاقد کتابخانه در نقشه پراکندگی کتابخانه‌ها، ایستگاه مطالعه سیار همزمان بزرگداشت «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» راه‌اندازی می‌شود.
08/23/1394 - 14:02
مشکلات جامعه امروز ناشی از پایین بودن سرانه مطالعه است سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد ملایر؛ سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد ملایر گفت:برخی از مشکلات جامعه امروز ما ناشی از پایین بودن سرانه مطالعه است و به همین دلیل لازم است به نیازها و علائق خواندنی و مطالعاتی مردم توجه کنیم.
08/27/1393 - 19:47
متولیان امور کتاب در معرفی کتابهای جذاب و غنی، کوشا باشند امام جمعه تویسرکان: امام جمعه تویسرکان گفت: اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان در راستای ایجاد انگیزه مطالعه کتاب، خواستار ارائه راهکارهای مناسب از سوی متولیان امور کتاب در این زمینه شد.
08/24/1393 - 23:32
همه دستگاههای فرهنگی شهرستان برای هفته کتاب باید بسیج شوند رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فامنین گفت:جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و کمیته نهضت مطالعه مفید این شهرستان با دستور کار هفته کتاب تشکیل جلسه داد .
08/17/1393 - 22:05
اشتراک در مطالعه