نمایش 1 - 2 از 2
نگرانی احمد شهید در مورد حقوق هم‌جنس‌بازان احمقانه است/باید با این ملیجک آمریکایی برخورد کنیم عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: غربی ها قصد دارند تا با این گونه گزارشات قوانین کشور ما را زیر سوال ببرند،حتی قصد دارند بتوانند با این اقدامات جلوی پیشرفت مذاکرات هسته ای را بگیرند.
12/23/1393 - 13:59
گزارش احمد شهید در مورد حقوق هم جنس بازها به درد حیوانات هم نمی‌خورد/کسی که منافقین را منبع خودش قرار دهد، تکلیفش معلوم است این نماینده مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: اقدامی که احمد شهید انجام داده در راستای حقوق بشر نیست، بلکه حقوق حیوانات است. هم جنس بازی که احمد شهید از آن دفاع می کند در بین حیوانات هم وجود ندارد.
12/23/1393 - 13:55
اشتراک در هم جنس بازها