نمایش 1 - 2 از 2
بانوی همدانی رکوردملی پرتاب دیسک را جابجا کرد در پایان هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های زنان کشور، ˈفاطمه خیاطیˈ پرتابگر دیسک همدان رکورد ملی را جابجا کرد.
06/08/1393 - 11:23
بانوی همدانی رکورد دار پرتاب دیسک فاطمه خیاطی بانوی ورزشکار همدانی در رشته پرتاب وزنه با 13 متر و 78 سانتیمتر عنوان نخست مسابقات را کسب کرد.
05/25/1393 - 21:11
اشتراک در پرتاب دیسک