نمایش 1 - 2 از 2
در ایامی نه چندان دور صنعت چرم و کفش همدان به عنوان یک صنعت پیشرو مطرح بوده اما امروز ‌کمتر آوازه ای از آن به گوش می رسد. ‌
03/03/1394 - 09:22
اعتراض معاون استاندارهمدان به دریافت سود25درصدی بانک ها معاون برنامه ریزی استاندار همدان به دریافت سود25درصدی بانک ها اعتراض داشت و افزود: پرداخت این میزان سود برای واحدهای تولیدی سخت است.
04/14/1393 - 11:44
اشتراک در چرم