نمایش 1 - 2 از 2
نرخ جدید تاکسی از اردیبهشت ماه در همدان اعمال می شود مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی همدان با اشاره به مطلب فوق افزود : نرخ کرایه تاکسی ها از اردیبهشت ماه گران می شود.
01/31/1394 - 12:47
افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی‌های همدان‎ در روزهای آینده اجرایی می‌شود: مدیرعامل سازمان تاکسیرانی همدان از افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ کرایه تاکسی‌های همدان خبر داد.‎
01/20/1394 - 11:06
اشتراک در کرایه