نمایش 1 - 1 از 1
مسئول امور باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی نهاوند از افزایش سطح زیر کشت باغات پسته این شهرستان برای سال زراعی جدید خبر داد و گفت: امسال افزایش ۱۰ هکتار دیگر در دستور کار قرار دارد.
07/24/1402 - 12:58
اشتراک در کشت پسته