وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : چهارشنبه 22 بهمن 1393 ساعت 11:00   |   کد مطلب: 12825
پوشش زنده راهپیمایی امروز:ضربه ملت برای عزت
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
آنها بار دیگر حماسه‌ای را رقم زدند تا صدای وحدت و همدلی مردم غیور و شهیدپرور پایتخت تاریخ و تمدن ایران اسلامی در گوش جهان بپیچد.

به گزارش نافع،حضور مردم همدان در نخستین ساعات صبح برای شرکت در راهپیمایی

حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن
حضور با شکوه مردم همدان در نخستین ساعات پیش ازآغاز راهپیمایی 22بهمن

دیدگاه شما