وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 25 تير 1394 ساعت 07:35   |   کد مطلب: 15278
جمعی از معترضین به نمایش فیلم سینمایی رستاخیز بعدازظهر امروز چهارشنبه مقابل ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجمع کردند.

به گزارش نافع،

تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز
تجمع اعتراض آمیز نسبت به نمایش فیلم رستاخیز

دیدگاه شما

آخرین عناوین سایت