وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : يكشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 12:43   |   کد مطلب: 15862
ساخت و ساز های غیر مجاز در باغات همدان به سرعت رو به افزایش بوده و نمای پایتخت تاریخ و تمدن را نازیبا ساخته است.

ساخت و سازهای غیر مجاز در باغ های همدان/ شهری که دیگر سبز نیست!

 

به گزارش نافع، تصاویر زیر نمونه ای از این ساخت و سازها است:

 

ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان
ساخت و سازهای غیر مجاز در باغات همدان

دیدگاه شما