وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : دوشنبه 24 فروردين 1394 ساعت 13:49   |   کد مطلب: 13872
دربزم مستانه سردمداران سعودی پولهای باد آورده نفت آنها در سایه سار سکوت شورای امنیت به بمبهایی تبدیل می شوندکه خاموشی چراغ عمرکودکان یمن را رقم می زند.

به گزارش نافع،دربزم مستانه سردمداران سعودی پولهای باد آورده نفت آنها در سایه سار  سکوت شورای امنیت به بمبهایی تبدیل  می شوندکه خاموشی چراغ  عمرکودکان یمن را رقم می زند.

بشکه های نفت عربستان به بمب تیدیل می شوند

دیدگاه شما