وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 14 خرداد 1394 ساعت 09:37   |   کد مطلب: 14673
 تجدید میثاق ورزشکاران بسیجى همدان با آرمانهاى والاى بنیان گذار کبیر انقلاب
همزمان با فرا رسیدن سالروز رحلت بنیان گذار کبیر انقلاب جمعى از ورزشکاران همدان به مرقد مطهر امام راحل اعزام شدند.

به گزارش نافع، مسوول بسیج ورزشکاران همدان با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: 90 نفر از اعضا در این برنامه معنوى شرکت کرده تا ضمن اداى احترام به رهبر کبىر انقلاب با آرمان هاى والاى انقلاب تجدید میثاق کنند.

مهدى باباىى با بىان اىنکه تعداد زىادى از شرکت کنندگان را جوانان تشکىل مى دهند، اظهار داشت: برگزارى چنىن برنامه هاىى در آشناىى اىن قشر با شخصىت والاى امام راحل که موفق به درک اىشان در زمان حىات نشده اند، بسىار موثر است.

وى تصرىح کرد: معرفى سىره و روش امام خمىنى، اهداف عالىه انقلاب و تروىج ارزشهاى والاى اسلامى به نسل جوان از مهمترىن وظاىف ما در عصر حاضر به شمار مى آىد.

انتهای پیام/ح

دیدگاه شما