وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : پنجشنبه 3 خرداد 1403 ساعت 08:17   |   کد مطلب: 43496
"خرمشهررا خداآزادکرد" سوم خرداد، سالروز آزادسازي خونين شهر، يادآور اين كلام قصار و پرمعناي حضرت روح الله است كه فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد كرد»

به گزارش نافع،در صحت و درستي اين كلام، ذره اي ترديد نيست. اين كلام را بايد با تمام وجود پذيرفت؛ زيرا به جز خداوند قادر متعال، هيچ نيروي ديگري نمي توانست خرمشهر را آزاد سازد. اگر اين چنين نبود، صدام حسين با غرور نمي گفت: «اگر ايرانيان بتوانند خرمشهر را آزاد سازند، كليد بصره را به آنان خواهم داد» آري صدام حسين معدوم و ارتش بعث عراق، خرمشهر را پس از اشغال، به يك دژ تسخيرناپذير نظامي تبديل كرده بودند. آنان با علم به موقعيت راهبردي خرمشهر براي ايران و نقش تعيين كننده آن در معادلات جنگ و سرنوشت نبرد، با استفاده از تمامي تجارب بشري در عرصه جنگ ها و با استقرار نيروهاي فراوان همراه با مدرن ترين تجهيزات و ايجاد موانع گوناگون در مسير نيروهاي رزمنده ايراني، به اين اطمينان رسيده بودند كه ايراني ها، هرگز قادر به بازپس گيري خرمشهر نخواهند بود.
اما محاسبه عراقي ها غلط ار آب درآمد و ايراني ها خرمشهر را آزاد كردند و هزاران هزار عراقي را به اسارت گرفتند و خسارات سنگيني بر ارتش بعث عراق وارد ساختند. اما اين آزادسازي، از طريق عادي حاصل نشد. خرمشهر از طريقي آزاد گشت كه امام(ره) راز آن را با جمله، «خرمشهر را خدا آزاد كرد» آشكار ساختند. اكنون سوال اين است كه، چرا خرمشهر را خدا آزاد كرد؟
اين سوال، بدان معناست كه ممكن بود خداوند خرمشهر را آزاد نكند براي فهم و درك اين مطلب، كافي است كه نيم نگاهي به گذشته سرزمين خود داشته باشيم. در طول 150 سال، چندين جنگ به ايران تحميل شد و در طي اين جنگ ها، نزديك به يك ميليون كيلومترمربع از سرزمين ايران اشغال شد و در نهايت اين مناطق در تصرف دشمنان باقي ماند و با معاهده ها و قراردادهاي تحميلي چون گلستان و تركمانچاي، از ايران جدا گشت. چرا خرمشهر اشغال شده، سرنوشتي متفاوت پيدا كرد؟ چرا خداوند ديگر سرزمين هاي اشغال شده ايران به دست بيگانگان را آزاد نساخت؛ ولكن خرمشهر را آزاد ساخت؟ دليل اين آزادسازي از سوي خداوند چيست؟ دليل آن را مي توان در كلماتي يافت كه براي نام گذاري اين روز برگزيده شده است. روز سوم خرداد، يعني روز آزادسازي خرمشهر را، روز «مقاومت، ايثار و پيروزي» نام گذاري كرده اند. آري، دشمنان به ملتي هجوم آوردند كه در راه خداوند قيام كرد و پرچم اسلام را برافراشت. كيست كه نداند عراق به نمايندگي از سوي نظام سلطه و متحدين منطقه اي اش تجاوز نظامي به ايران را آغاز كرد. صدام و ارتش بعث عراق، به دليل همين نوع نمايندگي، مطمئن بود مبتني بر استراتژي جنگ برق آسا، ظرف چند هفته به اهداف راهبردي خود در جنگ و از جمله فتح تهران و ضميمه كردن خوزستان به خاك عراق دست خواهد يافت و كيست كه نداند اسلام خواهي ملت ايران و استقلال و عزت طلبي ايرانيان، دشمني نظام سلطه را براي اين ملت در پي داشت. آري قيام ملت ايران در راه خدا و تلاش اين ملت براي قرار گرفتن تحت حاكميت الهي و رهايي از طاغوت هاي زمان، موجب شد تا استكبار جهاني با تمام قواي خود به مقابله با اين ملت الهي بپردازد. جنگ تحميلي، نمونه اي از مقابله هاي دشمنان اسلام و بشريت با ملت ايران بود. ملت ايران با رهبري الهي روح خدا، در برابر دشمنان قدرتمند، دست به مقاومت زد. مقاومت همراه با حركت هاي مجاهدانه و ايثارگرانه ملت ايران در راه خدا، زمينه هاي تحقق وعده هاي الهي را پديد آورد.
رزمندگان اسلام به قدرت خدا وند و وعده هاي او ايمان داشتند. اين ايمان به برتري قدرت خداوند در مصاف با قدرت هاي مادي، نشأت گرفته از وعده الهي است كه فرمود: «ان ينصركم الله فلا غالب لكم» آري اين وعده الهي در روز سوم خرداد 1361 تحقق يافت و بر همين اساس حضرت امام خميني(ره) فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد كرد.» اكنون ملت ايران در عرصه اي ديگر با تهاجم دشمنان اسلام روبه رو شده است. استكبار جهاني و متحدانش، جنگ تمام عيار اقتصادي را عليه ملت ايران به راه انداخته و از تحريم هاي خود عليه جمهوري اسلامي، با عنوان تحريم هاي فلج كننده ياد مي كنند. در زمانه اي كه برخي از گروه هاي سياسي و سياست بازان قدرت گراي منفعت طلب، چاره را براي رفع تحريم ها و كاستن از مشكلات اقتصادي، در مذاكره با دشمنان و كوتاه آمدن در برابر آمريكا مي دانند، بايد يادآور نصرت الهي در زمانه هايي چون آزادسازي خرمشهر شويم و بدانيم كه، با تداوم مقاومت در برابر فشارهاي اقتصادي دشمنان و پياده سازي راهبرد اقتصاد مقاومتي و خلق حماسه اقتصادي مبتني بر حركت هاي مجاهدانه و ايثارگرانه، پيروزي اقتصادي بر دشمنان قطعي خواهد بود.

انتهای پیام/ح

دیدگاه شما