وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : چهارشنبه 2 فروردين 1402 ساعت 06:42   |   کد مطلب: 43003
رئیس اداره حقوقی شهرداری همدان با اشاره به اعتراض به رای انفصال از خدمت شهردار همدان خبر داد: با رأی قاطع قاضی رای انفصال از خدمت شهردار همدان نقض شد.

 ‍طاهر خوش لفظ در گفتگو با خبرنگار نافع، لفظ بیان داشت: موضوع به پرونده‌ای برمی‌گردد که یک شهروند( به نام ح-ج) در سال 1398درخواست پروانه مسکونی برای ملک خود داشته است و از آنجا که برای ملک با کاربری باغ آن هم با مساحت کم 196 یا 197 متر، پروانه مسکونی می خواست و شهرداری نمی توانست این پروانه را صادر کند،  برای صدور پروانه ساختمانی و مسکونی به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند و دادخواست می‌دهد

 خوش لفظ در نهایت اعلام کرد: پس از اعتراض به این ایراد شکلی خوشبختانه قاضی اعتراض را پذیرفت و اقدام به صدور رای قطعی مبنی بر نقض رای انفصال از خدمت شهردار همدان کرد و رای انفصال از خدمت شهردار همدان شکسته شد.

 

دیدگاه شما