وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : چهارشنبه 22 شهريور 1402 ساعت 09:03   |   کد مطلب: 43269

به گزارش نافع،ای راه عشق اسم های ما را بنویس 
با ده انگشت برایت امضا می کنیم  هرگز ازهم جدا نخواهیم شد
دراین زمان، میان همه انسان ها جستجو کردیم..
کسی رابهتر وراستگوتر از امام حسین(ع) نیافتیم
کسی رابهتر وراستگوتر از امام حسین(ع) نیافتیم


معشوق مردم هستی..عنوانِ دلدادگی و اشتیاقی
محبوب جان ها.. پیکرش زیر سم اسب ها قرارگرفت
معشوق مردم هستی..عنوانِ دلدادگی و اشتیاقی

محبوب جان ها.. پیکرش زیر سم اسب ها قرارگرفت
چه کسی دیده چه کسی شنیده، انسان مرده ای را که در هر زمان زنده است؟!
و تیرها در سینه اش ضیافتگاه امام حسن (ع) را یافتند

چه کسی دیده چه کسی شنیده، انسان مرده ای را که در هر زمان زنده است؟!
وتیرها در سینه اش ضیافتگاه امام حسن را یافتند

کربلا وطنِ گمگشته ها و وحشت زده ها گشت
چه کسی دیده چه کسی شنیده، انسان مرده ای را که در هر زمان زنده است؟!

وتیرها در سینه اش ضیافتگاه امام حسن را یافتند
کربلا وطنِ گمگشته ها و وحشت زده ها گشت

درب امام حسین(ع) بکوب و خستگی ات از بین می رود
کسی جزطلا ارزش طلا را نمی داند

درب امام حسین(ع) بکوب و خستگی ات از بین می رود
کسی جزطلا ارزش طلا را نمی داند

درب امام حسین(ع) بکوب و خستگی ات از بین می رود
کسی جزطلا ارزش طلا را نمی داند
دنبال رفیقی که حرمت نان و نمک را نگه دارد؛گشتیم
کسی را بهتر و راستگوتر از حسین(ع) نیافتیم
دنبال رفیقی که حرمت نان و نمک را نگه دارد؛گشتیم
کسی را بهتر و راستگوتر از حسین(ع) نیافتیم
ای راه عشق اسم های ما را بنویس
با ده انگشت برایت امضا می کنیم  هرگز ازهم جدا نخواهیم شد
ای راه عشق اسم های ما را بنویس
دراین زمان، میان همه انسان ها جستجو کردیم..
کسی را بهتر و راستگوتر از حسین(ع) نیافتیم
عاشق انسانی شدم که همانند قرآن است

عاشق انسانی شدم که همانند قرآن است
تشنه ی حسینم و حسین تشنه است

همه انسان ها این دوران را گذرانده اند ما او را جز حسین صاحب تکیه گاه تو ندیده ایم افراد خاردار آدرسی برای خار دارند محبوب روح، مسح شده با اسب چه کسی می تواند مرده ای را که در هر عصری زندگی می کند ببیند یا بشنود؟ و سهم او را میزبان الحسن در دلش دید برای گمشدگان، برای هراسان، کربلا وطن شده است در حسین را بکوب و خستگی از تنش در می آید هیچکس برای طلا ارزشی جز طلا قائل نیست دورنا صاحب چیزی است که به نمک خیانت می کند ما او را جز حسین صاحب تکیه گاه تو ندیده ایم دوست دارم کسی قرآن را مقایسه کند تشنه حسین و حسین تشنه است آن که معماهایش پیش از او بود، تکریم آسمان و ستاره بود به او قول دادم که به حسین رحم نکنم و دستی محکم به او دادم برای سرور، من اهمیتی نمی دهم، این تنها چیزی است که برای من مهم است اگر او را کور می کرد، در خانه اش بسته می شد و خانواده اش به او می رسیدند پاهایش مثل کابل است و من تا زانویش خواهم رفت چشمان من نمی توانند مردم را ببینند ما او را جز حسین صاحب تکیه گاه تو ندیده ایم خادمان دو حسین و حسین و حفره های عباس بنر دارند بلندی پرچم هایشان خشک شد و راه را برای خشک شدن توصیه کرد اگر دنیا زیر و رو شود به او می رسیم و به دیدارش می رویم او را دیدند و شناختند، همه چیز برایش آسان بود این موکب ها رزق و روزی فاطمه است حسین زمین و آسمان را گریان کرد در آن هنگام کربلا فریاد زد ما او را جز حسین صاحب تکیه گاه تو ندیده ایم ای مردم عباس نمرده ابکل کاآ گفتگو از حسین خیامت چادرهای او فرو نرفته است و می‌توانیم موکب‌ها را در چادر ببینیم و بازدید کننده تا زمانی که مسیر ارائه می شود خسته نمی شود هر که بخواهد متنعم می شود همه به او وابسته اند و بله شیبه بخت با کاروانش شلوغ شد از خانه شیرین شما تا خوش آمدید و من تمام این دنیا را جذاب می نامم ما او را جز حسین صاحب تکیه گاه تو ندیده ایم دو ماه با تو و مرگ با تو روزها و سالهای ذبح، شما را می گیریم نه ده، نه ده، عشق تو به انسانها معجزه است آیا برای ایستادن دائمی است، نه چیزی که شکسته است؟ ای زینب، اگر آن را به مرده می‌خورد، برنده می‌شد برای مهدی ثواب می آید و ظلم می میرد و طرفداران او اهل الدمعه و اهل طلمه هستند و او فرزند الحسن یعنی الحسن است ما او را جز حسین صاحب تکیه گاه تو ندیده ایم نوح محمد الجنامی، درب العشق

 مداحی محمد الجنامی درب العشگ

أكتب اسامينه يدرب العشك
بالعشرة نبصم الك ما نفترك
ابهذا الزمن دورنه كل البشر
ما شفنه غير حسين صاحب صدك
للناس معشوك عنوان للشوك
محبوب للروح بالخيل مسحوك
منو شايف منو سامع ميت عايش بكل زمن
و اسهامه شافنه صدره بي مضيف الحسن
للضايع للخايف صارت كربلاء الوطن
دك باب الحسين و يروح التعب
محد يقيم الذهب غير الذهب
دورنه صاحب ما يخون الملح
ما شفنه غير حسين صاحب صدك
حبيت إنسان ينقاس قرآن
عطشان لحسين و حسين عطشان
سالفته من احجيها تبجيله السمه و النجم
عاهدته ما اعوفه حسين انطيته كمة زلم
للوادم ما أهتم هوه الوحده عندي المهم
لو اعمه اندل بابه وأصل اله
رجليه كبلي اتروحله لكربلهآنه و عيوني الما يشوفن بشر
ما شفنه غير حسين صاحب صدك
خدام لثنين لحسين و حسين
ولجفوف عباس رايات ماشين
علوهن راياته جف ايوصي جف بالدرب
نوصله و انزوره هاي الدنيه لو تنكلب
شافونه و عرفونه يسهل يمنه كلشي صعب
هاي المواكب رزق من فاطمه
وابكيف الحسين الأرض والسمه
ابذاك الزمن كربله صاحت هله
ما شفنه غير حسين صاحب صدك
يا ناس هيهات عباس ما مات
ابكل گاع تلكون لحسين خيمات
خيماته ما طاحت وانشوف المواكب خيم
و الزاير ما يتعب ما دام الدرب بي خدم
من يطلب يتدلل كلها اتكله صار و نعم
شيبة بخت منحزم ابموكبه
من حلكه حلوه اليا هله و مرحبه
و اينادي هاي الدنيه كلها جذب
ما شفنه غير حسين صاحب صدك
شهرين وياك و للموت وياك
ايام و اسنين مذبوح نلكاك
مو عشره لا عشره حبك للبشر معجزه
ايظل دائم للقائم لا ما ينكطع هالعزه
يا زينب لو صحنه حته الميت انفززه
اجر يجي المهدي و يموت الظلم
و انصاره اهل الدمعه و اهل الطلم
و انكله يبن الحسن اي و الحسن
ما شفنه غير حسين صاحب صدك
 
 

نوحه محمد الجنامی درب العشگ

دیدگاه شما