وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : سه شنبه 2 مهر 1392 ساعت 05:11   |   کد مطلب: 2250
ماهواره و آسيب هاي ناشي از آن
امروز راديو،تلويزيون،ماهواره و اينترنت صاحب اختيار خانه و خانواده شده‌ و به جاي سرپرست خانوار و اعضاي خانواده تصميم گرفته و براي چگونه زيستن برنامه ريزي مي‌كنند.

به گزارش نافع،ماهواره همواره يكي از مخرب ترين و اثر گذارترين ابزارهاي مدرن دشمن براي گسترش سلطه فرهنگي خود بر مسلمانان بوده و در حقيقت منشاءبسياري از بي بندو باري ها وانحرافات جنسي، بدحجابي ها، مزاحمت ها و لجام گسيختگي هاي اجتماعي است.

آسيب شناسي ماهواره

كاهش تاثير پذيري اطفال از والدين:

در شرايطي كه فرزندان با هدايت والدين بايد الگوي مناسب براي خود برگزينند و مسير زندگي خويش را انتخاب كنند با ورود به اين دهكده جهاني، به دنيايي بي انتها متصل شده و با آن خو مي گيرند و طبق راه و رسم آن رشد نموده و بلوغ جسمي و روحي پيدا مي كنند. اين هشدارهاي جدي براي خانواده ها محسوب مي شود كه بايد در صدد رفع اين مشكل بر آيند، زيرا ممكن است صدمات جبران ناپذيري را سبب شده و ديگر توان كنترل فرزندان خود را از دست بدهند. ماهواره به عنوان رقيبي براي والدين محسوب شده و فرزندان را از بسترهاي تربيتي والدين جدا ساخته و موجب خنثي شدن تلاش هاي منطقي والدين مي گردد.

ترويج خشونت

در برنامه هاي توليد شده و هدفمند عموما صحنه هاي خشن بدون رعايت شئونات اخلاقي و سن مخاطبان به وفور نمايش داده مي شود مسلما چنين صحنه هايي در ضمير ناخودآگاه مخاطبان تاثير گذاشته و فرد را آماده بروز خشونت در مواردي مشابه مي سازد.

بحران هويت

ماهواره مرزها را از بين برده و دهكده جهاني به وجود مي آورد و هويت غربي را به مخاطبان خود هديه كرده و آنها را از اصل و هويت خود به دور مي سازد و از طريق تاثير گذاري بر ذهنيتها، ارزشها، سلايق، گرايشها و فرهنگ باعث ايجاد تقابل ميان ارزشهاي سنتي و مدرن شده كه پيامد آن رسوخ انواع هويتها در بين افراد و مواجه شدن با انواع بي شماري از الگوهاي هويت يابي است كه باعث به چالش كشيده شدن هويت افراد و بحران هويت در مخاطبان مي گردد.

گسترش بد حجابي

حضور افراد خانواده در مقابل صحنه هاي نا مناسب ماهواره به مرور اخلاقيات را كم رنگتر نموده تا جايي كه بي حجابي و بد حجابي در نزد افراد عادي و مقبول گرديده و با گذشت زمان در سطح اقوام و محله و ... پذيرفته و عاديت مي يابد و نهايتا تعصبات خانواده روي محرم و نامحرمي به صورت ضد ارزش در آمده و كاملا جاي ارزشها و ضد ارزشها جابجا مي گردد.

تهاجم فرهنگي

ماهواره ابزاري است در دست دشمن به منظور جهت دهي افكار و عقايد و بنيانهاي فكري افراد به خصوص جوانان، دشمنان با نمايش برنامه هاي هدفمند جوانان كشور را كه سرمايه اصلي و آينده ساز كشور هستند هدف قرار داده است خدشه در فرهنگ و ارزشها از پيامدهاي همه گير و عمومي برنامه هاي ماهواره هاست كه دشمن آن را در سرلوحه برنامه هاي شوم خود قرار داده است.

فروپاشي خانواده

سست شدن و فروپاشي بنيان خانواده و تاثير منفي بر روابط بين افراد، اختلافات خانوادگي و شكستن حريم خانواده و از بين بردن قبح خط قرمزها و ترويج بي بندوباري در روابط خانوادگي ( زن و شوهر و فرزندان ) و.... جزء اصل كار و از علل وجودي اين سيستم جهاني محسوب مي گردد.

در اين خصوص موارد بيشماري را مي توان نام برد كه هر كدام به نوعي مخرب فرهنگ، خانواده، دين، مليت، هويت و ..... يك ملت و كشور مي باشد همچون:

انعكاس پيامدهاي ضد اخلاقي و رواج فرهنگ غربي

ترويج بي تفاوتي به حريم خانواده

مخدوش نمودن فرهنگ ايثار و مفاومت

زمينه سازي جهت دخالت سياسي

هويت زدايي از مفهوم خانواده به منزله كوچكترين واحد اجتماعي مستقل و موثر

ترويج خانواده هاي لجام گسيخته در مقابل ساختار سنتي خانواده

پي ريزي و ايجاد آمادگي ذهني تفكر شيطان پرستي در مخاطبان

و ...

دشمنان همواره بر تغيير اصول و عقايد ملت ها از راههاي مختلفي واردشده اند و اينك از راه جنگ نرم كه ماهواره يكي از ابزارهاي مهم اين جنگ مي باشد سعي دارد با رسوخ در ذهن و قلب مردم  روح آنها را به دنبال خود بكشاند و با ارزشها و تفكرات و شيوه هاي خود همراه و همگون ساخته و بر آنها استيلاي فرهنگي يابد كه جا دارد نسبت به آن هوشيارانه عمل نموده و مواردي را مد نظر قرار داده و جزء اصول فكري خود و خانواده قرار دهيم.

- تقويت باورهاي ديني و اعتقادي

- تثبيت ارزشهاي ملي و اسلامي در خانواده

- تقويت فرهنگ اصيل ايراني

- ارتقاء سطح آگاهي و آموزش مهارتهاي زندگي

- هدفمند نمودن اوقات فراغت فرزندان

- پيروي از الگوي رفتاري صحيح در خانواده

- احترام به قوانين و هنجارهاي جامعه

منبع

 

 

 

دیدگاه شما