وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : دوشنبه 15 تير 1394 ساعت 12:28   |   کد مطلب: 15140
عزم راسخ دشمنان قسم خورده ایران در ایجاد یک جبهه ی واحد برای نابودی توان هسته ای جمهوری اسلامی نشان از اهمیت توان هسته ای نطام جمهوری اسلامی ایران دارد .

 آنروز که معمار کبیر انقلاب اسلامی خمینی کبیر با اتکا به قدرت ید اللهی خود هیمنه پوشالی دشمنان اسلام را در هم شکست به ما آموخت که قدرت واقعی از آن الله است و طاغوت هیچ غلطی نمی تواند بکند.
آری ما نمیتوانیم از دشمنان قسم خورده ی خود انتظار توافق و همکاری داشته باشیم چرا که ماهیت آنها کینه ودشمنی دشمن است هر چند پوستین و نقاب دوست بر تن و چهره داشته در صدر اسلام نیز دشمنان و منفعت طلب ها در برابر نص آیات الهی قد علم کردند ، ابو جهل ها و ابو لهب ها می دانستندکه محمد امین است و هیچ غشی در کالای آسمانیش نیست ، آنها حقانیت و امانتداری و عدالت و آزادی خواهی پیامبر (ص) را سدی در برابر خواسته ها و امیال شهوانی و شیطانی خود می دیدند لذا با تمام قدرت در برابر پیامبر الهی به مقابله بر خواستند و از هر حربه ای استفاده کردند، از وعده های مالی تا تهدید های جانی ...
امروز سلطه ی استکبار جهانی به پرچمداری آمریکا ودول غربی، نظام جمهوری اسلامی ایران را سدی در برابر زیاده خواهی های خود می بیند و بر آنند که این سد را شکسته و آزادانه .آنگونه که دلشان می خواهد با کشوری های جهان سوم بازی کنند .
مساله هسته ای ایران بهانه ای برای غرب و آمریکاست، تا با این روش از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه جلو گیری کند و به عبارت دیگر مساله هسته ای ایران طعمه ای است تا دشمنان برای دست یازیدن به آن در کنار یکدیگر قرار گیرند .
عدالت خواهی ، مبارزه با طاغوت و استکبار ستیزی شاخصه های نظام جمهوری اسلامی ایران هستندو دشمنان با این منطق و فلسفه میانه ی خوبی ندارند ، و دربرابر این آرمان و هدف صف آرایی می کنند تا به زعم باطل خود مانع نشر گفتمان نظام اسلامی در منطقه و جهان شوند.
راستی آزمایی و تحریم ها برای دشمنان قسم خورده به مثابه دو بالی است تا در خیال واهی و در باور توهمات به پرواز در آمده تا در بلندای اهداف شوم خود مانع رسیدن جمهوری اسلامی ایران به آرمان های بلند ومقدس امام وشهداکه ودیعه ی الهی در این کشور است شوند.
صلابت توام با شفافیت جمهوری اسلامی ایران در قبال زیاده خواهی های دشمنان ،نشان از صداقت و راستی دارد که این خود برای کسانیکه غشی در کالای باورشان نیست همچون اظهر من الشمس روشن است مگر مکاران و دشمنان خود به خواب زده را.

اری در گذراز مدالیته اول صداقت جمهوری اسلامی ایران در پاسخگویی به شبهات مطرح شده خود گویای صلح امیز بودن انرژی هسته ای ایران دارد و اعتراف البرادعی مدیر کل پیشین آژانس بین المللی اتمی به عدم خروج ایران از دایره صلح امیز بودن مهر تاییدی بر این بود که ایران انرژی هسته ای را در مقاصد صلح آمیز بکار گرفته وهیچ گونه انحرافی در برنامه کاری خود ندارد.
واما آنگاه که آمانو دبیر کل فعلی آژانس بین المللی اتمی ضمیمه ای را به گزارش معمول خود در مورد برنامه هسته ای ایران درنشست عمومی نوامبر اضافه می کند باید این باور را داشته باشیم که اهداف پشت پرده دشمن در گفتار آمانو تبلور یافته وآن چیزی نیست مگر شناسایی وجوه احتمالی نظامیmpd است وبا طرح این مقوله از طرف مدیر کل آژانس بین المللی راه تازهای در دیپلماسی دشمنان محقق می شود تا با طرح این موضوع بار دیگر بتوانند مانع پیشرفت ایران هسته ای شوند.

باطرح مدالیته دوم از طرف آژانس این سوال در ذهن مخاطبان مطرح می شود که آیا مدالیته دوم هم به سرنوشت مدالیته اول گرفتار می آید وبا بازیهای سیاسی دشمنان می تواند خواسته های نامشروع ونامعقول خودرا در امر هسته ای به ایران تحمیل نمایند یا آژانس خواهد توانست مستقل از رویکرد برخی اعضای آژانس عمل و در صحت وسقم یااصالت ومجعولیت اسناد مطالعات ادعایی چون وچرا ودر این مورد عرض اندامی داشته باشد.

بنابر این نباید غافل شد که تصمیم اتخاذی از طرف آژانس تحت فشارهای سیاسی اروپایی وآمریکا،مدالیته جدید را به مثابه سکویی برای افزایش توان وقدرت چانه زنی آمریکا وتروءیکای اروپا در مسیر اجرایی توافقنامه قرار دهد.
محاسبه وسنجش دو راهکار اساسی آمریکا وکشور های اروپایی است که در توافق نامه بدنبال آن هستند از یک طرف به دنبال سنجش مقدار ذخایر معدنی اورانیوم ایران هستند واز سوی دیگر به دنبال سنجش قدرت وتوان نظامی دفاعی جمهوری اسلامی ایران هستند.
سردمداران سلطه همواره سعی دارند از رهگذر توافق محاسبات خود را در این دو موضوع کامل کنند و در این میان بر مسولین هسته ای ایران لازم است تا در این مورد هشیار بوده وبا دقت نظر وکیاست نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب کنند.

آری این را باید بخاطر بسپاریم که نگرانی و وحشت نظام سلطه از ایران اسلامی است نه ایران هسته ای بنابر این مدیران ومسولان نظام جمهوری اسلامی حفظ چرخه مستقل سوخت هسته ای را باید به عنوان خط قرمز حفظ و صیانت کنند ودر برابر زیاده خواهی سلطه غرب وصهیونیسم بین الملل با تمام قدرت وتوان دیپلماسی بایستند.

گرت پورتر نویسنده آمریکایی در جدید ترین کتاب خود می نویسد تمام ادعاهای آمریکا و صهیونیسم درباره وجود جنبه نظامی در برنامه هسته ای ایران بی اعتبار است وروزنامه گاردین می نویسد مجموعه اسناد مجعول از سوی سیاستمداران اسراءیل تهیه شده وآنگاه در اختیار آژانس بین المللی اتمی قرار گرفته است.
ورود به حوزه فناوری نظامی متعارف حق تمام کشور های دنیا است وتجربه همکاری درباره ebw ایران را به این باور قلبی رسانده است که اساسا هدف ونیت آژانس اتمی از ورود به مسءله pmdنه حل مساله است بلکه به چالش کشیدن توافق نهایی با هدف ونیت باز شدن مسیر مداخله ودست اندازی آژانس در حوزه فناوری متعارف نظامی ایران است که این امر در راستای اهداف نظام سلطه وصهیونیسم بین الملل است.
ناتوانی دشمنان وقدرت استراتژی ایران باعث شد تا قدرتهای برتر وهسته ای در کنار یک میز بر سر توان هسته ای ایران به مذاکره بنشینند این مذاکره سران غرب و آمریکا نه از سر حسن نیت است بلکه از موضع عجز وناتوانی آنها می باشد چرا که به اعتراف خود آنها اگر می توانستند واین قدرت را داشتند تمام پیچ ومهره های هسته ای ایران را باز میکردند واین همان خواسته قلبی دشمنان این ملت ومملکت است.
ارائه طرح خروج تمام اورانیوم از کشور را باید گام آهسته کشورهای غربی برای دست یافتن به سه اصل تعلیق،خروج،وتعطیلی برنامه هسته ای ایران دانست تا در نهایت به یک اصل یعنی همان خواسته اوباما در مورد باز کردن تمام پیچ و مهره های هسته ای ایران است رسید.

محمدکشوری

انتهای پیام/ح

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما