وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : جمعه 15 آبان 1394 ساعت 17:24   |   کد مطلب: 17097
همدان شهری تاریخی با طبیعتی زیبا است که وجود قله ستوار الوند با مناظر چشم نوازش بر زیبایی آن افزوده است.

به گزارش نافع، زیبایی این مناظر تا اندازه ای است که حتی در روزهای پاییزی نیز گردشگران را به خود می خواند.

 

 

یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان
یک روز در کوهستان های همدان

دیدگاه شما