وضعیت آب و هوای همدان

خبرگزاری علم و فناوری

**

تاریخ : چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت 12:28   |   کد مطلب: 13302
فرماندار همدان ابراز داشت: سلامتي و بهداشت دانش آموزان بسيار مهم است و در راستاي حفظ سلامتي انها بايد نظارت ها به صورت مستمر ادامه يابد خصوصا بحث توزيع شير مسئله مهمي است.

به گزارش نافع،به نقل از جهاد پرس ، علي تعالي در شوراي آموزش و پرورش شهرستان همدان با بيان اينکه اتحاديه خياطان نظارت کافي در خصوص توليد لباس دانش آموزان نداشته است اظهار کرد: سال گذشته که در بحث دوخت لباس دانش آموزان تصميم گيري شد اتحاديه خياطان نظارت کافي را اعمال نکرده که تخلفي صورت نگيرد.

وي افزود: اگر اتحاديه خياطان خواهان حفظ توليدکنندگان در چرخه توليد است بايد نظارت ها را بيشتر کند تا هيچ کدام از توليدکنندگان لباس تخلفي مرتکب نشوند.

فرماندار همدان با اشاره به اينکه بيش از 100 هزار دانش آموز در سطح شهرستان تحصيل مي کنند تصريح کرد: سيستم نظارتي در خصوص دوخت لباس بايد به گونه اي باشد که به طور مستمر از کارگاههاي توليد لباس بازديد و نظارت شود و نه اينکه اتحاديه منتظر شکايتي از سوي شهروندان بماند وبعد اقدام کند و اين نوع نظارت اشتباه است.

وي با بيان اينکه بحث لباس براي دانش اموزان بسيار مهم است بيان کرد: لباس در دانش اموزان تاثيرات رواني دارد و بر روي درس آنها تاثير گذار است و نبايد لباس مدرسه را به دانش اموزان تحميل کرد چراکه باعث ايجاد افسردگي مي شود.

تعالي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه اسلام در خصوص پوشش به استفاده از رنگ هاي شاد در لباس توصيه کرده است گفت: براي اينکه موضوع لباس دانش اموزان به صورت کارشناسي بررسي شود کارگروهي با حضور نمايندگان اتحاديه خياطان، مديران مدارس، روانشناسان کودک و رنگ، نماينده فرمانداري و... تشکيل و ظرف يک ماه موارد اختلافي را حل و طرح مناسبي را براي شوراي آموزش و پرورش شهرستان ارائه کند تا در مورد لباس دانش اموزان تصميم گيري شود.

وي در ادامه با اشاره به توزيع شير در مدارس ابراز داشت: سلامتي و بهداشت دانش آموزان بسيار مهم است و در راستاي حفظ سلامتي انها بايد نظارت ها به صورت مستمر ادامه يابد خصوصا بحث توزيع شير مسئله مهمي است.

فرماندار همدان افزود: در توزيع شير در مدارس بايد دقت شود که از استانداردها منحرف نشود چراکه سال گذشته مواردي از بروز مشکلات بهداشتي در شير مدارس بود که با پيگيري هاي به عمل آمده اين مشکلات رفع شده است.

وي در ادامه با اشاره به تغيير سيستم آموزشي مدارس تاکيد کرد: با تغيير سيستم آموزشي  شاهد بروز برخي مشکلات خواهيم بود که براي رفع اين مشکلات در صورت لزوم در اعتبارات مالي کمک خواهيم کرد.

تعالي در ادامه به احداث يک باب مدرسه در روستاي دهپياز که توسط بنياد برکت ساخته شده است اشاره کرد و ياداور شد: اموزش و پرورش اين مدرسه را به علت اينکه هنوز تکميل نشده را تحويل نگيرد و براي حل مشکل اين مدرسه که آماده تحويل است جلسه اي با بنياد برکت تشکيل و مباحث مربوط به بدهي اين بنياد به پيمانکاران بررسي شود.

 

 

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش همدان نيز در ادامه اين جلسه با اشاره اجراي سيستم جديد آموزشي گفت: با اجراي سيستم جديد آموزشي برخي مشکلات بروز کرده که يکي از اين مشکلات در پايه ششم و استقرار پايه نهم است که با کمبود نيروهاي متخصص براي اين کلاس ها مواجه خواهيم شد.

"مومني"به عدم پيش بيني فضاهاي آموزشي در مساکن مهر پرداخت و تصريح کرد: در ساخت مساکن مهر هيچ پيش بيني براي فضاهاي آموزشي نشده و از سويي ديگر در برخي مناطق شهر چون شهرک بهشتي، مدني و صدف پروژه هاي نيمه تمام که تنها 40 پيشرفت فيزيکي دارند در تامين فضاي آموزشي مشکل ايجاد کرده است.

همچنين در اين جلسه موضوع لباس مدارس بررسي شد و اعضاي شوراي آموزش و پرورش در خصوص اينکه توليدکنندگان لباس عملکرد مناسبي در دوخت لباس ها نداشته اند انتقاد کردند و مسئول اتحاديه خياطان همدان نيز از اعضاي اتحاديه دفاع کرد.

استفاده از پارچه نامرغوب، عدم رعايت نرخ ابلاغي از سوي توليدکنندگان، دوخت نامناسب، برخورد نامناسب و... از جمله  مواردي بود که از توليدکنندگان انتقاد شد و در اين جلسه مصوب کردند که کارگروه تخصصي براي حل مشکلات مدارس و دانش آموزان با توليدکنندگان لباس مدارس تشکيل و نتايج آن ظرف يک ماه آينده به شوراي آموزش و پرورش شهرستان همدان گزارش شود.

مسئول بهداشت محيط و حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان همدان نيز گفت: طبق بررسي و نمونه برداري از شير مدارس آلودگي ميکروبي در شير توزيعي مدارس يافت نشده است. 

حسين خالقي مجد با بيان اينکه در نمونه برداري از شير مدارس 8 آيتم  بررسي مي شود اظهار کرد: در نمونه برداري و آزمايش شير بحث چربي، ph، نقطه انجماد و... مورد بررسي قرار مي گيرد تا انطباق هر کدام از اين موارد با استاندارد مشخص شود و در صورتي که هر موردي استاندارد را نداشته باشد آن يک آيتم عدم انطباق مي شود.

وي افزود: مرکز بهداشت شهرستان همدان در سال تحصيلي 92-93 و 93-94 اقدام به نمونه برداري از شير مدارس از ابتداي توزيع شير تا بهمن کرده که در سال تحصيلي گذشته 35 مورد و در سال جاري 40 مورد نمونه برداري شد.

مسئول بهداشت محيط و حرفه اي مرکز بهداشت شهرستان همدان اضافه کرد: در نمونه بررسي شده 40 مورد سال جاري فقط 6 مورد منطبق با استاندارد نبود و در سال گذشته نيز از 35 مورد 6 نمونه انطباق استاندارد نداشت اما اين عدم انطابق بر سلامت دانش آموزان موثر نيست.

وي ادامه داد: سال گذشته 17 درصد نمونه ها عدم انطباق و در سال جاري نيز 15 درصد عدم انطابق داشته و آلودگي ميکروبي در شير مشاهده نشده اما ph افت داشته که در اين صورت شير ترش مي شود که بيماري زا نيست.

دیدگاه شما